Започва ваксинация на едрите преживни животни срещу заболяването заразен нодуларен дерматит. Доставени са 150 хил. дози, с които ще бъдат имунизирани всички възприемчиви животни в 20-километрова зона около огнищата на заболяването (кръгова ваксинация).

Ваксинацията ще се извършва от частно практикуващи ветеринарни лекари, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Досега са устстановени 31 огнища на заболяването в общините Димитровград, Хасково, Стара Загора, Опан, Раднево, Чирпан, Хаджидимово, Гоце Делчев, Сатовча, Петрич, Сандански, Първомай и Кочериново.

Ваксината, която ще се използва срещу заразния нодуларен дерматит, е „жива ваксина“ и според европейското законодателство не се прави превантивно. Ваксинация се прилага след констатиране на заболяването и разрешение от Европейската комисия. Животните придобиват имунитет за 28 дни. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за човека.

Прясното месо и месните заготовки от ваксинирани животни ще могат да се реализират само на територията на страната.

Месните продукти от ваксинирани животни, преминали обработка, ще могат да се реализират само в България, като трябва да са обозначени със специална маркировка "диамант".

Месни продукти в консерви могат да се реализират в други държави членки и трети страни, като се придружават от сертификат по системата TRACES.

Млякото може да се консумира и използва за производството на млечни продукти, след преработка (пастьоризация).

Държавен фонд "Земеделие" започна изпращането на уведомителни писма до кандидатите за директни плащания, отговарящи на условията за включване в Схемата за дребни земеделски стопани. Кандидатите, които биха могли да заявят участие по схемата, са над 21 000.

   Припомняме, че в Схемата могат да участват земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2015 за директни плащания. След приключване на периода за подаване на документи е изготвенапредварителна калкулация с индикативни ставки, които са предоставени на всички кандидати. На тази база фермерите преценяват дали да подадат заявление за включване в Схемата за дребни стопани. Подпомагането по нея е в размер от 500 евро до 1 250 евро, като се формира ежегодно и индивидуално за всеки кандидат. Участието по схемата замества всички плащания по схемите за директни плащания съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

 

Прочетете повече

Copyright © VEPCO 2017 Всички права запазени. Предоставената в този сайт информация за всеки продукт е предназначена само за България. Продуктите презентирани тук имат съкратено представяне. Пълното етикетиране се вижда върху самия продукт.