Средства за идентификация


КЛАНИЧНИ УШНИ МАРКИ ЗА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ (АГНЕТА ЗА КЛАНЕ) – 0,35 лв с ДДС

Комплектът се състои от една мъжка и една женска марки ( ...
УШНИ МАРКИ ЗА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ (ГОВЕДА И БИВОЛИ) – 1,76 лв с ДДС

За първоначална идентификация на едри преживни животни. ...
УШНИ МАРКИ ЗА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ (ГОВЕДА И БИВОЛИ) - НЕНАДПИСАНИ – 1,20 лв с ДДС

Комплектът се състои от два броя мъжки и два броя женски ...
АПЛИКАТОР (КЛЕЩИ) ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УШНИ МАРКИ - 39,90 лв с ДДС

Комплектът се състои от клещи + 2 бр метални щифтове.
THIERCHIP (12 x 2 mm)

Микрочип за кучета и котки
ПАСПОРТ EU ОБРАЗЕЦ

Паспорт за кучета, котки и порчета.Copyright © VEPCO 2017 Всички права запазени. Предоставената в този сайт информация за всеки продукт е предназначена само за България. Продуктите презентирани тук имат съкратено представяне. Пълното етикетиране се вижда върху самия продукт.