Общи условия за доставка на средства за идентификация за преживни животни.

Настоящите общи условия представляват договор за покупко-продажба между  “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД ЕИК BG202596686 (ПРОДАВАЧ)  и купувачи-потребители (КУПУВАЧ) чрез интернет сайта www.vetpro.bg , собственост на “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД.

Заявка за доставка

* Заявки се приемат само в писмен вид или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., чрез формите за заявка на сайта www.vetpro.bg

* С подаването на заявка КУПУВАЧЪТ заявява волята си да закупи стоки, при сроковете и цените посочени в сайта www.vetpro.bg

* Заявката за поръчка на стоки трябва задължително да съдържа следната информация:

- Име и ЕГН на лицето, което ще получи стоката – отговарящ за маркировката (маркировач),

- Номер на животновъден обект и местонахождението му.

- Данни за фактура (ако е юридическо лице);

- Брой комплекти ушни марки, които лицето желае да закупи.

- Офис на ЕКОНТ или адрес за доставка, вкл. град, улица, номер, вход, апартамент;

- Име и телефон за връзка на лицето получател;

* Ако липсва информация по предходната точка , “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД има право да не приеме заявката и/или да не я изпълни в предварително уговорените срокове до пълното уточняване на информацията по предходната точка.

* За дата на приемане на заявката се счита датата на постъпването й по електронната поща или на хартиен носител в офиса на “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД. Срокът за доставка започва да тече от тази дата.

Условия на доставка

* Цените на всички стоки в сайта ВКЛЮЧВАТ стойността на доставка и таксите по наложения платеж  до КУПУВАЧА, когато поръчката е за:

минимум 100 бр. ушни марки ЕПЖ или,

минимум 150 бр. ДПЖ (електронни) или,

минимум 500 бр. ДПЖ (зелени-кланични) и е до избран офис на ЕКОНТ от КУПУВАЧА.

Транспортните разходи и таксите по наложения платеж са за всички поръчки под минимума са за сметка на получателя.

* Ако доставката е до адрес на получателя, транспортните разходи и таксите по наложения платеж са за сметка на КУПУВАЧА.

* Ако не е договорено друго, “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД доставя всички стоки с куриер до избран офис на ЕКОНТ.

* Доставките се изпълняват за срок от един работен ден от изпращането на пратките от офиса на “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД. Това време може да варира до 2-3 дни, според населеното място и графикът му на обслужване от куриерската фирма.

Цени и плащане

* Ако клиентът избере доставка до негов адрес, стойността на куриерската услуга и наложеният платеж са за сметка на клиента.

* Крайната сума по заявката на клиента, може да бъде платена по банков път, след предварителна уговорка с КУПУВАЧА.

* “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД си запазва правото да променя цените и спецификациите на продуктите, като новите цени ще бъдат актуализирани в сайтаwww.vetpro.bg

Задължения на продавача

* “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД се задължава да предаде стоката във вида, качеството и състоянието, съгласно описанието в сайта, след заплащане на нейната цена.

* “ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД декларира, че вещта, предмет на този договор, не е обременена с недостатъци и тежести. В тази връзка, той поема и отговаря за недостатъците на продадената вещ, намаляващи съществено нейните качества, цена или годност за употреба по предназначение.

* При повреждане на вещта, предмет на този договор, изцяло или отчасти по вина на ПРОДАВАЧА до момента на прехвърляне на собствеността, както и при наличие на явни недостатъци, дефекти и отклонения от изискванията за качество КУПУВАЧЪТ има право да иска отстраняването им от ПРОДАВАЧА за сметка на последния.

Задължения на КУПУВАЧА

КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока определени в настоящия договор.

КУПУВАЧЪТ е длъжен да изпълни задълженията си по приемане на вещта, като необходимо и задължително условие за изпълнение на настоящия договор.

КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва стриктно дадените му от ПРОДАВАЧА указания за начина на експлоатация на вещта.

Всички спорове между страните се уреждат в духа на партньорство и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно, от компетентните съдилища на Р България.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Copyright © VEPCO 2017 Всички права запазени. Предоставената в този сайт информация за всеки продукт е предназначена само за България. Продуктите презентирани тук имат съкратено представяне. Пълното етикетиране се вижда върху самия продукт.