Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА:
“ВЕТ ПРО КОМЕРС ” ООД (VEPCO)
АДРЕС: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 189, вх.“В“, ап.2,
вписано в Търговския регистър с ЕИК: 202596686
ДДС идентификационен №: BG202596686

Моля, прочетете внимателно настоящите условия.
При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи Условия.

   1. VEPCO си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на страницата.

   2. VEPCO си запазва правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.

   3. VEPCO гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, която се предоставя при поръчка.

   4. КЛИЕНТЪТ има право да ползва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Сайтът на VEPCO предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. VEPCO не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на VEPCO, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни. С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на VEPCO клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата, собственост на VEPCO като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. VEPCO си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата на VEPCO са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на VEPCO. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата на VEPCO са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. VEPCO може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които VEPCO предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина си. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на интернет страницата на VEPCO, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

  1.3. След кликване на бутона “ПОРЪЧАЙ”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща.

  1.4. VEPCO си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица VEPCO уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

  1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА
  2.1. Стоката, която се предлага на сайта на VEPCO е с изключителни и ексклузивни права за територията на България.

  2.2. Всички ВМП, предлагани от VEPCO, са с валидни лицензи на територията на България.

  2.3. Не всички размери на опаковките, могат да бъдат предложени на Българския пазар.

III. ДОСТАВКА
  3.1. Потребителят/клиентът не носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, VEPCO се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. VEPCO не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

  3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на VEPCO. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, VEPCO не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите, когато VEPCO потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, VEPCO не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

     3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, VEPCO се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

     3.2.2. Куриерска фирма се ангажира с услугата отваряне на пратката преди плащане, ако това е договорено предварително.

     3.2.3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

  3.3. Поръчки се обработват до пет работни дни, в следното работно време: от понеделник до петък от 09:00 ч. до 16:00 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч. от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 09:00 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч. в петък, се обработват в понеделник след 09:00 ч. След процес на обработка, клиентът ще получи телефонно обаждане или имейл от наш служител, за потвърждение и информация за доставка.

IV. ДОГОВОР
Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на VEPCO.

V. ДОСТАВКА НА СТОКИ
В случай, че VEPCO не е в състояние да достави поръчаната стока на неговия клиент(и) по обективни причини, които са извън неговия контрол, на клиентът(ите) ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента.

VI. ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА
Нашето стандартно време за доставка е до един ден. Стоките ще бъдат доставени с фактура, която служи като данъчен документ. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с доставката, представители на VEPCO ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от VEPCO, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти или да се свърже с VEPCO чрез имейл адреса info@vepco.bg

VII. ДОСТАВКА, ОПАКОВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ
Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. Цената за куриерската услуга е според тарифата на куриера, а за поръчки над 200,00 лв., доставката е безплатна. VEPCO запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Всички допълнителни разходи, свързани с превоз, направен в процеса на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента. Начини за доставка: наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта VEPCO в процеса на заявяване на поръчка.

VIII. ЦЕНИ И ДАНЪЦИ
Всички цени, посочени в сайта са с включен ДДС. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева или сумата в обратния е-mail е калкулирана грешно, VEPCO не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена. Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от служител на VEPCO или от куриерска компания. Цената, която потребителят/клиентът дължи за транспорт е според тарифата на куриера. За поръчки над 200,00 лв., отнасящи се за територията на Р. България, транспортните разходи са за сметка на VEPCO. Когато стоките са доставени от служител на VEPCO, транспортните разходи са за сметка на VEPCO.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА
Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последният е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания VEPCO се задължава в срок от 14 дни да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

X. РЕКЛАМАЦИИ
  10.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

  10.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

  10.3. Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако VEPCO се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

  10.4. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
  11.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина на VEPCO.

  11.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

  11.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на VEPCO.

  11.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на VEPCO, се задължава при ползване на услугите:
– да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави, и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина на VEPCO.
– да уведомява незабавно VEPCO за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
– да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
– да не извършва злоумишлени действия;
– да обезщети VEPCO и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

    11.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  12.1. VEPCO няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

  12.2. VEPCO има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта си.

  12.3. VEPCO има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на VEPCO да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. VEPCO не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез неговия сайт. 3а VEPCO след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

  12.4. VEPCO не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на VEPCO във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за VEPCO. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  12.5. VEPCO има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

  12.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от VEPCO, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на получения имейл адрес. VEPCO събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които VEPCO  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

  12.7. VEPCO не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които VEPCO не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на VEPCO.

  12.8. VEPCO има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ
  13.1. VEPCO гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалносттана предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. VEPCO защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, VEPCO  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   13.1.1. VEPCO се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. VEPCO е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

“Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Scroll to Top