Паспорт Европейски образец

Паспорт за кучета, котки и порчета.

Паспорт за идентификация на домашни любимци (кучета, котки и порчета) утвърден от европейската комисия по образец в R576 и R577, относно движение на домашни любимци с нетърговска цел.

Паспотът е съставен от 32 страници със серия BG 01VP и индивидуален номер за всеки паспорт отпечатан на всяка страница. По средата на идентификационния документ (паспорт) са вградени ламинатни листове с прозрачно фолио с отпечатани на гърба им инструкции за употребата им.

– Паспортът трябва да бъде попълнен на официалния език на държавата членка (Български) и на Английски език.

– При издаване на паспорт той задължително се заверява (Раздел IV. ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ) от упълномощен ветеринарен лекар.

– След поставяне на идентификационно средство (транспондер) се попълва (Раздел III. МАРКИРАНЕ НА ЖИВОТНОТО). След попълване на страницата, тя се ламинира с единия ламинатен лист разположен в средата на паспорта.

– След поставяне на ваксина против бяс в паспорта се попълва (Раздел V. ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС) дата на ваксинация, валидност на ваксинацията – от – до. Периодът на валидност на ваксинация започва да тече от създаването на защитен имунитет, който не може да е по-рано от 21 дни от датата на извършване на ваксинацията и продължава до края на срока на защитния имунитет описан в кратката характеристика на поставената ваксина против бяс.

– При пътуване, ваксината трябва да бъде поставена минимум 21 дена преди предстоящото пътуване и да не е пресрочен срока за реваксинация !

– Датата на поставяне на ваксината да не предхожда датата на поставяне на транспондера!

– Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани за други заразни заболявания по месоядните животни, различни от бяс, което да бъде отразено в (Раздел ДРУГИ ВАКСИНИ), както и да бъдат обезпаразитени 48 часа преди пътуването срещу ектопаразити и ехинококоза, като мероприятията се отразяват в паспорта на животното (Раздел VII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ЕХИНОКОКИ и Раздел VIII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ДРУГИ ПАРАЗИТИ) и са задължителни за домашните любимци пътуващи за Финландия, Ирландия, Малта и Великобритания.

– Когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.

– Паспортът на домашния любимец се заверява от обслужващия го упълномощен ветеринарен лекар в ( Разрел X. КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД) с дата, подпис и пеачат 24 часа преди пътуването на животното, като се декларира, че то не показва симптоми на заразно заболяване и може да бъде транспортирано до предвиденото местоназначение.

Scroll to Top