Ушни марки за агнета предназначени за клане

Съдържание на комплекта
Комплектът се състои от една мъжка и една женска марки ( Високо качество полиуретан (TPU) – зелени) за агнета до 12 месечна възраст, предназначени за клане, надписани двустранно за всяко ухо.
Комплект ушни марки за дребни преживни с много високо качество на материалите. Високо качество полиуретан (TPU)!
Сертифицирани по ISО 9001- 2000, регистрирани в Българска агенция по безопасност на храните.
Целеви животни
Агнета предназначени за клане
Форма на приложение
Ушни марки
Цена на комплекта
0,35 лв с ДДС/комплект

Ушните марки можете да поръчате, като изтеглите електронна форма за заявка , която да попълните и изпратите на email: ushni.marki@vetpro.bg , след което ще получите потвърждение, че сме приели вашата заявка. Или може да ни се обадите на телефоните от контактите.