Canihelmin plus tablets

За лечение на смесени инфекции, причинени от нематоди и цестоди от следните видове:
Нематоди:
Аскариди: Toxocara canis, Toxascaris leonina (възрастни).
Анкилостоми: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (възрастни).
Трихуриди: Trichuris vulpis (възрастни).
Цестоди:
Плоски червеи: Echinococcus spp. (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis), Taenia spp. (Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis), Dipylidium caninum (възрастни).

Активно вещество (а)
Всяка таблетка съдържа:
Praziquantel 50 mg
Pyrantel Embonate 144 mg
(еквивалентен на 50 mg пирантел)
Febantel 150 mg
Целево животно (и)
Кучета
Форма на приложение
Таблетки
Размер на опаковката
10 х 10 tabl