Columba 50 дози

За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици насам, за да се намали тежестта на клиничните признаци, смъртността и отделянето на вируса след инфекция, причинена от парамиксовирус.
Изграждане на имунитет: 14 дни след инжекцията.
Продължителност на имунитета: 1 година

Активно вещество (а)
Една доза от 0,3 ml ваксина се съдържа:
Pigeon парамиксовирус 1 щам 988M-ca,
инактивиран: предизвикване min 5.8 log2 HI * единици в пилета
Целеви животни
Гълъби
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 15 ml (50 дози)

Scroll to Top