Digest balance for birds

За възстановяването от стомашни разстройства при декоративни птици

Активно вещество (а)
Copper sulfate: 0,2 mg
Magnesium sulfate: 1 mg
Целеви животни
Декоративни птици
Форма на приложение
Суспензия
Размер на опаковката
1 х 15 ml