Digest balance for rabbits and rodents

За възстановяването от стомашни разстройства при декоративни зайци и гризачи

Активно вещество (а)
Copper sulfate: 0,2mg
Magnesium sulfate: 1 mg
Целеви животни
Декоративни зайци и гризачи
Форма на приложение
Суспензия
Размер на опаковката
1 х 15 ml