Meloxidolor 20 mg/ml 100 ml

Говеда:
За употреба при остри респираторни инфекции с подходяща антибиотична терапия за намаляване на клиничните признаци при говеда. За употреба при диария в комбинация с перорална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и млади нелактиращи говеда. Като допълнителна терапия при лечение на остър мастит в комбинация с антибиотична терапия. За облекчаване на постоперативната болка след обезроговяване на телета.

Свине:
За употреба при незаразни двигателни нарушения за намаляване на симптомите на куцота и възпаление. Като допълнителна терапия при лечение на пуерперална септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалаксия) с подходяща антибиотична терапия.

Коне:
За употреба при облекчаване на възпалението и намаляване на болката както при остри, така и при хронични мускулно-скелетни нарушения. Намаляване на болка, свързана с колика при коне.

Активно вещество (а)
Всеки ml съдържа Meloxicam 20 mg
Целеви животни
Говеда, свине и коне
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 100 ml

Scroll to Top