Pharmavac columbi 2 – 50 дози

За активна имунизация на гълъби срещу парамиксовирус тип 1 и херпесвирусна инфекция при гълъби.
Начало на имунитета: 14 дни след последната инжекция.
Продължителност на имунитета: 1 година.

Активно вещество (а)
Една доза (0,3 ml):
Paramyxovirus type1 (strain La Sota), inactivated min. 7 log2 HI
Pigeon herpes virus ( strain V298/70), inactivated min. 1 log2 VN
Целеви животни
Гълъби
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 15 ml (50 дози)

Scroll to Top