Pharmavac PHA 50 дози

За активна имунизация на гълъби на възраст от 4 седмици нататък:
– за намаляване на смъртността и честотата и тежестта на клиничните признаци,
причинени от парамиксовирус тип 1 (PMV1).
– за намаляване на тежестта на клиничните признаци, груби лезии и отделяне на
вируси, причинени от херпесвирус на гълъби (PHV1).
– за намаляване тежестта на клиничните признаци и груби лезии, причинени от
аденовирус, а именно тип 7 / E, 2 / D, 3 / D и 4 / C, принадлежащи към подгрупа I

Активно вещество (а)
Една доза от 0,3 ml ваксина се съдържа:
Inactivated Pigeon Paramyxovirus type 1 (PPMV1), strain 988M ≥ 6.9 log2 HIU*
Inactivated Pigeon Herpesvirus 1 (PHV1), strain V298/70 ≥ 38.1 EU**
Inactivated Fowl Adenovirus type 8 (FAdV-8), strain M2/E ≥ 24.7 EU**
* Haemagglutination inhibition units in chicken
** ELISA units in chicken
Целеви животни
Гълъби
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 15 ml (50 дози)