Rotagal 5 дози

За активна имунизация на бременни крави и юници, с цел предаване на пасивен имунитет на потомството, насочен към намаляване на смъртността, тежестта и продължителността на диария, причинена от говежди ротавирус, коронавирус и ентеропатогенни E.coli F5 (K99) и намаляване на вероятността от контаминиране с ротавирус и коронавирус от заразени телета.
Начало на имунитета: пасивен имунитет започва с подаване на коластра.

Активно вещество (а)
Bovine rotavirus щам TM-91, серотип G6P1 (инактивиран):
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 6,0 log2 (VNT),
Bovine coronavirus щам C-197 (инактивиран):
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 5,0 log2 (HIT)
Escherichia coli щам EC/17 (инактивиран), които изразяват F5 (K99) Adhesin :
2/3 доза от ваксината индуцира ≥ 40,0 % инхибиране (ELISA)
Целеви животни
Говеда (бременни крави и юници)
Форма на приложение
Инжекционна емулсия
Размер на опаковката
1 х 15 ml (5 дози)

Scroll to Top