Sedadex 0.5 mg/ml 10 ml

Неинвазивни, леко до средно болезнени процедури и изследвания, които изискват усмиряване, седация и аналгезия при кучета и котки. Дълбока седация и аналгезия при кучетата в съчетание с буторфанол за медицински и малки хирургически процедури. Премедикация на кучета и на котки преди въвеждане и поддържане на обща анестезия.

Активно вещество (а)
Всеки ml съдържа Dexmedetomidine hydrochloride 0,1 mg
Целеви животни
Кучета, котки
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 10 ml

Scroll to Top