Апликатор (клещи) за поставяне на ушни марки

Целеви животни
Овце, кози, говеда, биволи
Инструкции за правилна употреба
1. Фиксирайте „мъжката“ ушна марка на рамото на апликатора (клещите) с металния щифт.
2. След това фиксирайте „женската“ ушната марка на другото рамо на клещите.
3. Регулирайте положението на „женската“ ушната марка по височина, местейки пластмасовото й легло нагоре или надолу.
Пластмасовото легло на „женската“ ушната марка се регулира на височина с цел острието на „мъжката“ ушна марка да попадне точно в центъра на отвора на „женската“ ушна марка. Тествайте това преди да започнете поставянето на ушните марки!
Тази настройка на пластмасовото легло е важно условие за правилна работа с апликатора (клещите), тъй като при неправилна работа ще срещнете трудност с поставянето на ушните марки, също така металният щифт често ще се изкривява и счупва !
Ако при поставянето на ушните марки забележите, че върхът на „мъжката“ ушна марка се изкривява и понякога счупва, това означава, че металният щифт не достига до основата на острата част на „мъжката“ ушна марка. Просто трябва да се снабдите с по-дълъг метален щифт.
NB – комплектът е с дълъг щифт, т.е. става за всички модели марки.

Scroll to Top