Prevomax 10 mg/ml 20 ml

Кучета
• За лечение и предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия.
• За предотвратяване на повръщане, с изключение на повръщане, предизвикано от пътуване.
• За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.
• За предотвратяване на периоперативно гадене и повръщане и подобряване на възстановяването от обща анестезия след употребата на μ-опиатния рецепторен агонист морфин.

Котки
• За предотвратяване на повръщане и намаляване на гадене, с изключение на тези, предизвикани от пътуване.
• За лечение на повръщане в комбинация с други поддържащи мерки.

Активно вещество (а)
Maropitant 10 mg/ml
Целево животно (и)
Кучета, котки
Форма на приложение
Инжекционен разтвор
Размер на опаковката
1 х 20 ml

Scroll to Top